Bank Spółdzielczy w Zwoleniu

Ważne linki

Kursy walut

Treść strony

179/C/2021 z dnia 2021-09-15 15:00:00

Waluta

Kupno dewiz

Sprzedaż dewiz

Kupno gotówki

Sprzedaż gotówki

Kurs średni NBP

EUR

4,433500

4,709300

4,398000

4,761100

4,550200

GBP

5,193300

5,453300

5,125800

5,507800

5,322800

USD

3,755400

3,944500

3,725400

3,987900

3,847500