Bank Spółdzielczy w Zwoleniu

Ważne linki

Ład korporacyjny

Treść strony

Zasady ładu korporacyjnego Banku Spółdzielczego w Zwoleniu są zbiorem zasad określających relacje wewnętrzne i zewnętrzne Banku Spółdzielczego, w tym również relacje z członkami i klientami Banku, ich organizację, funkcjonowanie nadzoru wewnętrznego oraz funkcjonowanie kluczowych systemów i funkcji wewnętrznych, a także organów statutowych i zasad ich współdziałania.

Szczegółowe informacje dostępne są w poniższym dokumencie: