Bank Spółdzielczy w Zwoleniu

Ważne linki

AKTUALNE WSKAŹNIKI REFERENCYJNE

Treść strony

ŚREDNIE STAWKI REFERENCYJNE

WIBOR 3M (zmieniający się co 1 miesiąc)

obowiązujący od 01 maja 2022 do 31 maja 2022

5,90 %

WIBOR 3M (zmieniający się co 3 miesiące)

obowiązujący od 01 kwietnia 2022 do 30 czerwca 2022

4,70 %

WIBOR 1M (zmieniający się co 1 miesiąc)

obowiązujący od 01 maja 2022 do 31 maja 2022

4,75 %

WIBOR 1M (zmieniający się co 1 miesiąc)

obowiązujący od 01 maja 2022 do 31 maja 2022

4,75 %

WIBOR 1M 

obowiązujący od 01 maja 2022 do 31 maja 2022

kwotowanie na dwa dni przez zakończeniem poprzedniego miesiąca 

5,12 %

WIBOR 3M 

obowiązujący od 01 kwietnia 2022 do 30 czerwca 2022

kwotowanie na dwa dni robocze przed dniem rozpoczynającym dany okres odsetkowy (kwartał)

4,74 %

WIBID 1M (zmieniający sie co 1 miesiąc)

obowiązujący od 01 maja 2022 do 31 maja 2022

4,55 %

WIBID 3M (zmieniający sie co 1 miesiąc)

obowiązujący od 01 maja 2022 do 31 maja 2022

5,28 %