Bank Spółdzielczy w Zwoleniu

Szukaj

Wyszukiwarka

Grupy Klientów

Nawigacja

Tu jesteś:

Treść strony

ZASADY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI:

 

Uprzejmie informujemy, że reklamacje usług świadczonych przez Bank mogą być dokonywane:

  1. osobiście w Centrali Banku lub dowolnym Oddziale,

  2. pisemnie poprzez wysłanie wypełnionego Formularza reklamacji na adres Centrali (Al. Jana Pawła II 25, 26-700 Zwoleń) lub któregokolwiek z Oddziałów Banku (adresy Oddziałów znajdują się w sekcji -> O Banku-> Placówki bankowe),

  3. w formie elektronicznej na adres: bank@bs-zwolen.com.pl

  4. faksem na numer: 48 6764229.

 

Reklamacje rozpatrywane są przez Bank niezwłocznie po ich złożeniu, przy czym nie później niż w terminie 30 dni, a w przypadku gdy konieczne jest podjęcie przez Bank czynności dodatkowych, niezbędnych do rozpatrzenia reklamacji, w terminie nie dłuższym niż 90 dni.
O wydłużeniu terminu rozpatrzenia reklamacji powyżej 30 dni, zostaną Państwo poinformowani listownie wraz ze wskazaniem przyczyn i terminu, w którym reklamacja zostanie rozpatrzona.

 

Odpowiedź na reklamację otrzymają Państwo w formie pisemnej na adres zarejestrowany
w systemie bankowym a w przypadku jego braku, na adres wskazany w formularzu reklamacji.

 

W razie nieuwzględnienia reklamacji lub rozpatrzenia reklamacji niezgodnie z żądaniem, przysługuje Państwu możliwość odwołania się do Zarządu i Rady Nadzorczej Banku z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie reklamacji. Ponadto mogą Państwo:

  1. zwrócić się o pomoc do Miejskiego lub Powiatowego Rzecznika Praw Konsumentów,

2) złożyć zapis na Sąd Polubowny przy Komisji Nadzoru Finansowego,

3) skorzystać z instytucji Arbitra Bankowego przy Związku Banków Polskich lub

4) wystąpić z powództwem do sądu powszechnego.

Informujemy, że organem nadzoru właściwym w sprawach ochrony konsumentów jest Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, natomiast organem nadzoru nad działalnością Banku jest Komisja Nadzoru Finansowego uprawniona do rozpoznawania skarg na działalność Banku.

Baner

obiekt Flash - karty

Dane teleadresowe

Telefon
48 676-23-05
Zadzwoń do nas!

Bank Spółdzielczy w Zwoleniu
Al. Jana Pawła II 25, 26-700 Zwoleń
tel.: (48) 676 26 27 (48) 676 23 05
fax: (48) 67 642 29
Otwarte: pon-pt, 7:30–15:30
kasa: 7:30–15:00
 

[obiekt mapy]

Stopka

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.